Kde je možné získat
půjčku 30 000 Kč
rychle a bezpečně ?

Podpora v nezaměstnanosti - máte na ni nárok?

Přišli jste o zaměstnání a potřebujete překlenout dobu, než si najdete nové? Přemýšlíte, kde vezmete peníze na zaplacení nájmu a na další výdaje? V této situaci potřebujete přehled o všech výdajích, vytvořte si tedy rozpočet a zajděte si do tří dnů od skončení pracovního poměru na úřad práce a požádejte o podporu v nezaměstnanosti. Právě teď se dozvíte, na jak vysokou podporu máte nárok.

Za jakých podmínek získáte podporu v nezaměstnanosti?

Podpora v nezaměstnanosti se vyplácí po určitou dobu v měsíčních intervalech. Pro přiznání podpory musíte splňovat podmínky dané zákonem. O jaké se jedná?

  • za poslední dva roky jste se účastnili důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců: zaměstnáním, výdělečnou činností nebo náhradní dobou zaměstnání
  • požádáte o podporu na příslušné krajské pobočce ÚP
  • nepobíráte starobní důchod

Náhradní dobou se rozumí rodičovská a mateřská dovolená, péče o osoby se zdravotním pojištěním nebo čerpání invalidního důchodu 3. stupně.

Dokumenty pro přiznání podpory

Až se půjdete registrovat na ÚP, nezapomeňte vzít s sebou vyplněný tiskopis pro přiznání podpory, který obdržíte na každé pobočce nebo si ho můžete stáhnout na internetu a vytisknout. K tiskopisu předkládáte evidenční list důchodového pojištění, zápočtový list ze zaměstnání a potvrzení zaměstnavatele o výši průměrného výdělku.

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdají s tiskopisem doklad o výkonu jiné výdělečné činnosti, příspěvek na státní politiku, potvrzení o době trvání na důchodovém pojištění a potvrzení o vyměřovacím základu pro pojistné na sociální zabezpečení.

Jak dlouhou dobu pobíráte podporu v nezaměstnanosti?

Délka podpory v nezaměstnanosti se odvíjí od vašeho věku:

  • věk do 50 let – délka podpory 5 měsíců
  • věk od 50 do 55 let – délka podpory 8 měsíců
  • věk nad 55 let – délka podpory 11 měsíců

Na ÚP se zaevidujte nejlépe do 3 dnů po ukončení zaměstnaneckého poměru, výdělečné činnosti nebo náhradní doby. Podpora se vám začne počítat hned od následujícího dne od konce zaměstnání, podnikání nebo mateřské dovolené. Po celou dobu evidence na ÚP nehradíte zdravotní ani sociální pojištění. Pokud se z ÚP odhlásíte, vzniká vám ohlašovací povinnost na zdravotní pojišťovně a musíte si sami platit zdravotní pojištění.

Jaká je výše podpory v nezaměstnanosti?

Podpora v nezamětnanosti sice nenahradí váš předešlý výdělek, ale pomůže vám překlenout mezidobí mezi odchodem ze starého zaměstnání a nástupem do nového. První dva měsíce získáte 65 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku, další dva měsíce obdržíte 50 % svého průměrného měsíčního výdělku a po zbytek doby budete pobírat 45 % svého průměrného měsíčního čistého výdělku. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti nepřevyšuje v roce 2018 částku 15.788,- Kč.

Až najdete nové zaměstnání, možná bude váš zaměstnavatel chtít, abyste podstoupili vstupní lékařskou prohlídku. Podrobnosti o ní se můžete dočíst v tomto článku

.

© 2024 Půjčka-30000.cz, všechna práva vyhrazena.
Provozovatelem stránek je Infinea Finance, s.r.o., IČO:29277361, DIČ:CZ29277361, vedená u rejstříkového soudu v Brně, spisová značka C 70369
Provozovatel webu není poskytovatelem ani zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů.